เปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อผู้ด้อยโอกาส

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส thaihealth


วิทยาลัยสารพัดช่างชวนเด็กพิเศษ – ผู้สูงวัย ทดลองเรียนอาชีพระยะสั้น ในงานอาชีวศึกษาทวิภาคี เปิดหลักสูตรอาชีพโดนใจ “ผู้ต้องขัง-ผู้สูงวัย-ทหารเกณฑ์” หวังตอบโจทย์อาชีวศึกษาสร้างอาชีพแก่ทุกกลุ่มคน


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย โดยดร.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กล่าวว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดนิทรรศการอาชีวศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยมีการสาธิตการเรียนการสอนอาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มวัย อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ทหารเกณฑ์ รวมถึงผู้ที่เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ ซึ่งได้ร่วมกับสสค. และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนงานทางวิชาการและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน 


ดร.วิลาวัลย์ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรระยะสั้นยอดนิยมของคนกลุ่มต่างๆ จากข้อมูลของศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สอศ. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศได้จัดการอบรมอาชีพเชิงรุกไปยังกลุ่มคนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์อาชีวศึกษาสร้างอาชีพแก่ทุกกลุ่มคน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตรที่ได้รับความนิยมคือ อาหาร ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ หลักสูตรยอดนิยมคือ อาหาร ขนม ศิลปะประดิษฐ์ ช่างทาสีและตัวถังรถ กลุ่มผู้ต้องขัง หลักสูตรที่ได้รับความนิยมคือ ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ช่างเดินสายไฟ ช่างตัดผม ช่างติดตั้งจานดาวเทียม ในส่วนของทหารเกณฑ์ หลักสูตรที่ได้รับความนิยมคือ ช่างติดตั้งจานดาวเทียม ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม สิ่งประดิษฐ์จากผ้า เป็นต้น  


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code