เปิดสายด่วน-แอปฯ เพื่อนใจ คลายทุกข์ช่วงโควิด-19

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


เปิดสายด่วน-แอปฯ เพื่อนใจ คลายทุกข์ช่วงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


จิตเวชโคราช เพิ่มบริการประชาชนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่างเชิงรุก 2 ช่องทาง“สายด่วน-แอพพลิเคชั่น ” ที่ปรึกษา เพื่อนใจ คลายทุกข์ประชาชนจากโควิด-19   เข้าถึงง่าย!! แค่ปลายนิ้ว!!  


รพ.จิตเวชนครราชสีมา เพิ่มบริการประชาชนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่างเชิงรุก 2 ช่องทาง เป็นที่ปรึกษาช่วยคลายทุกข์ใจ ป้องกันผลกระทบจากภัยแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คือ สายด่วน หมายเลข  06 1023 5151 , 0 4423 3999  และแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นแพคเกจ  6 บริการย่อยที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น ความรู้การดูแลอารมณ์จิตใจ  การสแกนความเครียด ความกังวลอัตโนมัติ  พร้อมบริการแช็ตพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ  เข้าถึงง่ายเพียงสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด


นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  ปรับระบบบริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่4 จังหวัดอีสานตอนล่างหรือเขตสุขภาพที่ 9  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในภาวะวิกฤติอย่างเพียงพอ และรับบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดทั้งเวลาหรือสถานที่  เพื่อส่งเสริมสุขภาพใจให้เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวอยู่ในสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยตามนโยบายเร่งด่วนของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง จะเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจหรือเจ็บป่วยทางจิตซ้ำเติมตามมาภายหลัง ขณะเดียวกันหากประชาชนมีสุขภาพจิตดี ก็จะทำให้การดูแลสุขภาพกายดีตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว  เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะควบคุมอาการได้ดีเช่นกัน


นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวว่า  ระบบบริการที่กล่าวมา ดำเนินการ  2  รูปแบบ รูปแบบแรก คือ   เปิดสายด่วน  2  หมายเลข คือ   06 1023 5151   และ   หมายเลข  0 4423 3999   โดยจัดผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทั่วๆไป รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ในช่วงแรกนี้จะให้บริการในวันและเวลาราชการก่อน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323  ที่บริการทั่วประเทศตลอด  24 ชั่วโมง


บริการรูปแบบที่ 2 คือ  แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จัดทำเป็นแพคเกจบริการออนไลน์  เพียงใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR code)   ก็จะเข้าสู่ระบบบริการและเป็นเพื่อนกันทันที  แพคเกจนี้มี 6 บริการย่อย  ประกอบด้วย  1.แบบประเมินความกังวลใจต่อไวรัสโควิด-19  2.แบบประเมินความเครียดตนเอง มีคำถามสั้นๆอย่างละ 5 ข้อ สามารถประเมินออนไลน์และรู้ผลทันที พร้อมด้วยคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความเครียดหรือความกังวลในขณะนั้น 3.ชุดความรู้การดูแลสุขภาพจิต เช่นวิธีจัดการกับความเครียด การจัดการอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า เบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่างๆที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น  


4.พบผู้เชี่ยวชาญ  เป็นบริการแช็ตออนไลน์ ประชาชนสามารถพิมพ์ข้อความปรึกษาปัญหาต่างๆได้ทันที  5. การรับบริการที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯในช่วงโควิด-19 และ 6. สถานการณ์การเจ็บป่วยโรคโควิด-19 ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับเขตสุขภาพที่ 9  เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบดูแลรักษาในพื้นที่  ประชาชนที่สนใจหรือต้องการใช้บริการ สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด ซึ่งขณะนี้ได้เผยแพร่ในเฟชบุคของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯและเวปไซต์คือ www.jvk.go.th


“ผู้ที่มีความเครียด ไม่สบายใจ ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว เนื่องจากจะเป็นต้นตอนำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตใจได้   วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด ขอให้พูดคุยกับผู้ที่ไว้ใจ การพูดคุยจะช่วยระบายสิ่งที่คับข้องใจ ทุกข์ใจออกมา และมีทางออกแก้ไขได้ดีขึ้น  แต่หากยังไม่ดีขึ้น เช่นกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ความคิดวกวน สับสน สามารถขอรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือโทรปรึกษาทางสายด่วน  อย่าอายหมอ หรือกลัวว่าคนอื่นจะมองในทางลบ  การมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องแปลก  จัดเป็นการเจ็บป่วยทางใจ ต้องได้รับการดูแลรักษาและหายได้เช่นเดียวกับโรคทางกาย ” นายแพทย์กิตต์กวี กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code