เปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข โรงงานม่วนแฮง

featured

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงษ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) และนางสาวกรพินธ์ คชรัตน์ ผู้จัดการศูนย์องค์กรแห่งความสุข ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ภาพตะวันออกเฉียงเหนือ “โรงงานม่วนแฮง” โดยมีต้นแบบศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขทั่วประเทศ 7 แห่ง คนวัยแรงงานและผู้ประกอบการกว่า 200 คน เข้าร่วม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ