เปิดศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรง

 

เปิดศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรง

 

เขตฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรี มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่าย ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงแก่เด็ก สตรี และครอบครัวอันเนื่องมาจากสุรา พร้อมทั้งเยียวยาผู้ถูกกระทำรุนแรงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายประสูติ เก่งถนอมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรี มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ และกลุ่มสหวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงแก่เด็ก สตรี และครอบครัวอันเนื่องมาจากสุรา พร้อมทั้งเยียวยาผู้ถูกกระทำรุนแรงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ เป็นผลให้หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขยายกิจกรรมลด ละ เลิกเหล้า ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว จึงเห็นควรให้มีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ลด ละ เลิกเหล้า ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวด้วย การรณรงค์ “สานมือ ส่งใจ ร่วมยุติความรุนแรง” ในวันที่ 1 พ.ย.55 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลิมอักษร โรงพยาบาลตากสิน ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ฯ และการรณรงค์ดังกล่าวได้จัดให้มีการแถลงข่าวและเสวนาการรณรงค์ฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ผู้อำนวยการเขตธนบุรีหรือผู้แทน ผู้แทน สน.สำเหร่ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว แกนนำชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ร่วมเสวนา และมี น.ส.มีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ลด ละ เลิกเหล้า ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ