เปิดรับผลงานแอพพลิเคชั่น ‘สร้างเสริมสุขภาพ’

สสส.เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ทีมละ 3-5 คน ส่งผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 4 หัวข้อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับสถาบัน change fusion, google thailand และบริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “hackathon” ภายใต้โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (health app challenge : hac) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนองค์ความรู้และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ทีมละ 3-5 คน ส่งผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนด 4 เรื่อง คือ

1.สุขบัญญัติแห่งชาติและเครื่องมือการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน

2.การลด ละ เลิก การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

3.การออกกำลังกายและอาหารสร้างเสริมสุขภาพ

4.การใช้เงินอย่างมีวินัย

ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ได้ที่ http://hac.in.th/ โดยกิจกรรม “hackathon” จะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือที่ สสส. กรุงเทพฯ และที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคมนี้ โดยการตัดสินจะใช้วิธีการโหวตจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมชมการประกวด

“การประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันในเดือนมกราคม ปี 2557 โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านเทคโนโลยี การออกแบบองค์ความรู้ทางสุขภาพ และการตลาด จากวิทยากรและตัวแทนจากกูเกิ้ล ซัมซุง ฯลฯ เพื่อต่อยอดการทำงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านทาง app store ต่อไป” นพ.ชาญวิทย์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code