เปิดระบบ Persona Health เอื้อประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาวะ

featured

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน “TALK & SHARE : เปิดตัวความร่วมมือ Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mkQyJ1

Shares:
QR Code :
QR Code