เปิดประตูสู่บ้านทอนตรน

featured

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่มัสยิดทอนตรน บ้านทอนตรน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน กิจกรรมเปิดประตูสู่บ้านทอนตรน ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรของพี่น้องมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นจุดเด่นหลายจุด เช่น หินจมูกควาย เขานมสาว บรรยากาศภายในหมู่บ้านที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในหมู่บ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/VN4odw

Shares:
QR Code :
QR Code