เปิดบ้าน สสส. “เรียนรู้ ดู ชม” แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร

ปิดบ้าน สสส. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ “เรียนรู้ ดู ชม” แหล่งเรียนรู้สุขภาวะครบวงจร เปิดพื้นที่สาธารณะ บริการห้องสมุดสุขภาพออนไลน์สุดล้ำ นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาวะ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าร่วมกิจกรรม  1 แสนคน/ ปี ชูนวัตกรรม “อาคารสีเขียว” ประหยัดพลังงาน 30%

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ ดู ชม” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคมสุขภาวะว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดพื้นที่สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในสังคมแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปี ในการทำงานของ สสส.และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถขยายแนวร่วมการสร้างเสริมสุขภาพ นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสส. รวม 10,942 ราย 

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้เปิดพื้นที่สาธารณะให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ “ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่…คุณทำได้” และนิทรรศการหมุนเวียนด้านสุขภาพ ปีละ 3 ประเด็น เช่น นิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาวะ นิทรรศการบุหรี่และยาสูบ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สำคัญมี “ห้องสร้างปัญญา” (Resource Center) ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านสุขภาวะที่ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการกว่า 7,000 รายการ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 รายการ ภายในปีนี้ พร้อมบริการยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และห้องมัลติมีเดีย นอกจากนี้ มี e-book ของ สสส. ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกกว่า 3,000 รายการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ resource.thaihealth.or.th               

ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า ส่วนที่ 2 “อาคารประหยัดพลังงาน” ด้วยแนวคิด “อาคารที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยก่อสร้างและออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ประหยัดพลังงานถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินอาคารและรับรองตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ในประเภทอาคารใหม่ (LEED-NC, NC: New Construction) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังเป็นอาคารแห่งการขยับ ทำให้เกิดกิจกรรมทางกาย โดยเน้นการใช้บันไดในการขึ้น-ลงแทนลิฟต์ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และ 3.ศิลปะจากแรงบันดาลใจ ประติมากรรมที่สร้างจากศิลปินระดับชาติ 10 ท่าน ที่ผ่านการประกวดงานประติมากรรม ภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” อาทิ “ความสุข 365 วัน” ผลงานของ “กัญญา เจริญศุภกุล” หรือ ประติมากรรม “เพื่อน” ของ “ทวีศักดิ์ ศรีทองดี”  ผู้สนใจสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaihealthcenter.org, www.facebook.com/thaihealthcenter โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีราว 100,000 คน

“ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเสมือนคลังปัญญาร่วมสมัย ที่จะนำไปสู่การรวมตัวของภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรมของตนเอง คนรอบข้าง และสังคมวงกว้าง” ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code