เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค.

ที่มา : เว็บไซต์ newtv.co.th


ภาพประกอบจาก newtv.co.th


เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค. thaihealth


เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค. จัดทำ 5,000 ใบ


เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.ว่า ทาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำทั้งหมด 5,000 ใบ เพื่อเชิญแขกสำคัญ พระมหากษัตริย์ในประเทศต่างๆ เอกอัครราชทูต และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯ แก้ไขบางส่วนในบัตรเชิญด้วย


เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค. thaihealth


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรเชิญมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บรรจุอยู่ในซองสีเทาเป็นภาพพระเมรุมาศ พร้อมข้อความ “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” มีข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอกราบทูล/ทูล/เชิญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในเวลา 16.30 นาฬิกา


เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค. thaihealth


การแต่งกาย : ข้าราชการ (ทหาร ตำรวจ พลเรือน)-เครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์


พลเรือน บุรุษ : เครื่องแบบขอเฝ้า ไว้ทุกข์ สตรี : ชุดไทยจิตรลดา หรือ อมรินทร์ สีดำล้วน ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จักรี หรือ ช้างเผือก

Shares:
QR Code :
QR Code