เปิดนิทรรศการหนังสั้น ส่งเสริมวัฒนธรรม

          เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน คนที่หนึ่ง​ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล

/data/content/23953/cms/e_ehkorsty3478.jpg

           โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

            หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 5 ทีม ที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พ.ค. เพื่อเผยแพร่ผลงานเยาวชน ให้แก่ สส. สว. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรรัฐสภา ทั้งนี้จะนำผลงานทั้งหมดจัดทำเป็น cd จัดส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สกอ. เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code