เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 thaihealth


ผลสำรวจยุคโควิด-19 ทำเด็กไทย 70% เครียด! พบ 40% อยากรู้วิธีจัดการความเครียด สสส. ผุด “CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ” เปิดออนไลน์คลายทุกข์ผ่านเฟซบุ๊ก แชร์ประสบการณ์-ส่งต่อกำลังใจ ปลดล็อกปัญหาสุขภาพจิตเยาวชน


เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)   จัดงานเสวนาออนไลน์   “#เธอยังโอเคอยู่มั้ย  ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19”   พร้อมเปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจ   “CLUB WELLNESS  กลุ่มแบ่งปันพลังใจ”   ช่องทางการให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบกลุ่มปิด  (Closed  Group)  เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน  เพื่อให้ประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความเครียดสะสม  วิตกกังวลจากความไม่เข้าใจในครอบครัว  เนื่องจากผู้ปกครองไม่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนออนไลน์  การใช้โทรศัพท์มือถือ  และคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  ได้มีพื้นที่ส่วนตัวเรียนรู้ทักษะการจัดการกับความเครียด  ร่วมแบ่งปันพลังใจ  พูดคุยประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก  และรับแนวทางดูแลสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต


โดย  นางเบญจมาภรณ์  ลิมปิษเฐียร  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส.  กล่าวว่า    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ประชาชนต้องจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน  ทำให้เกิดความเครียด  วิตกกังวล  ทั้งจากการเข้าสังคมกับเพื่อนและครู  รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว 


เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 thaihealth


จากข้อมูลผลกระทบของวิกฤตโควิด-19  ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย   อายุ  15 – 19  ปี  จำนวน  6,771  คน  เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน  2564   โดยองค์การยูนิเซฟ  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   พบว่า   เด็กและเยาวชนมีความเครียด  วิตกกังวล  ด้านการเรียน  ร้อยละ   70  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะวิวาท และการทำร้ายร่างกาย  ร้อยละ  7  ด้านเพศสภาพเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน ร้อยละ  4 


ที่สำคัญยังพบว่า  เด็กและเยาวชนต้องการช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดถึง ร้อยละ  40   ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพด้านจิตใจที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในที่สุด


นางเบญจมาภรณ์  กล่าวว่า   ความเครียดเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเร่งแก้ไข   สสส.   มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  อายุ  15 – 19  ปี  ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต จากปัญหาความเครียด  และไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้เหมาะสม  สสส.  จึงได้พัฒนาช่องทางดูแลปัญหาสุขภาพจิตบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ  “CLUB  WELLNESS  กลุ่มแบ่งปันพลังใจ”  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะการดูแลจิตใจในรูปแบบออนไลน์


โดยมีนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น   จากเฟซบุ๊กแฟนเพจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตชื่อดังของประเทศไทย   อาทิ   นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง  Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ  เข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  พร้อมเป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต  พูดคุยส่งต่อกำลังใจกับเพื่อนสมาชิก  เพื่อบรรเทาความเครียด  มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้ในแต่ละวัน  โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน  เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม  5,000  คน


เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 thaihealth


ดร. สุววุฒิ  วงศ์ทางสวัสดิ์  นักจิตวิทยาการปรึกษา  ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง  และผู้ให้คำปรึกษาประจำเฟซบุ๊กแฟนเพจ  CLUB  WELLNESS  กลุ่มแบ่งปันพลังใจ  สนับสนุนโดย  สสส.   กล่าวว่า   วิธีฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สุดในการคลายความเครียด   มี   2   ขั้นตอน  ดังนี้   1. การสังเกตตัวเอง  อารมณ์ ความรู้สึก   เช่น   หากทำบางกิจกรรมอยู่แล้วรู้สึกอึดอัด   ควรหาที่มาของปัญหา   อาจเพราะใส่ใจคนอื่นมากไป   พยายามบังคับตัวเองให้เป็นในแบบที่คนอื่นต้องการ  หรือพยายามเป็นเหมือนคนอื่น ๆ   จนเสียความเป็นตัวเอง   และ   2. มองหาทางเลือกอื่น   เมื่อเห็นปัญหาให้หาทางเลือกที่ทำให้รู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิต   รักตัวเองมากขึ้น  ทั้งนี้  วัยรุ่นที่มีความเครียด สามารถเข้าร่วมเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มแบ่งปันพลังใจของ  สสส.  เพื่อฟื้นฟูสุขภาวะด้านจิตใจ  ลดความวิตกกังวลถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดความเครียด  นำไปสู่การสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อไปได้


เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 thaihealth


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มแบ่งปันพลังใจ  สามารถเข้าร่วมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ  CLUB  WELLNESS  กลุ่มแบ่งปันพลังใจ   https://www.facebook.com/groups/clubwellnessthailand


เปิดตัว CLUB WELLNESS กลุ่มแบ่งปันพลังใจ ปรับตัวอย่างไรให้มีความสุขในช่วงโควิด-19 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ