เปิดตัว 3 แอปฯ ติดตามข้อมูลโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.


เปิดตัว 3 แอปฯ ติดตามข้อมูลโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้ประชาชนเกิดอาการวิตกกังวลโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงเปิดตัว 3 แอปพลิเคชั่น รายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ จำนวนคนรักษา, ยอดผู้เสียชีวิต ในแต่ละวันที่ถูกต้อง สามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตามอาการผู้เสี่ยงติดเชื้อ 3 ช่องทาง จำแนกเป็น 1.แอปพลิเคชั่น Aot airports ซึ่งใช้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือ กลับจากประเทศเสี่ยง หรือประชาชนทั่วไป เพื่อติดตามตัวระหว่างการกักตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดสรรให้ รวมถึงการติดตามอาการ กรณีกลับไปกักตัวที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมีการกรอกข้อมูลสถานที่การกักตัว รายงานอาการแต่ละวัน


เมื่อผู้ที่กักตัวเองปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรือไม่กักตัว จะมีสถานะเป็นสีส้ม และจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อาสาประจำจังหวัดเข้าไปตักเตือน และต่อมาหากพบว่าติดเชื้อก็จะมีการรวบรวมนำมาเป็นข้อมูลว่า เดินทางไปไหนมาบ้าง,ใครเป็นผู้ใกล้ชิดบ้าง ซึ่งปัจจุบัน พบมีคนใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวกว่า 40,000คน


2.แพลตฟอร์ม covid-19.ddc.moph.go.th ซึ่งจะรายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ จำนวนคนรักษา, ยอดผู้เสียชีวิต ในแต่ละวันที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาด เช่น ค่าเฉลี่ยช่วงอายุ, จุดพบผู้ติดเชื้อ รวมถึงแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนประเมินอาการตัวเองในเบื้องต้น ว่าตัวเองมีความเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัว


3.แชทบอร์ด ในแอปพลิเคชั่นไลน์ @sabaibeebot ซึ่งประชาชนที่เข้าสู่ระบบรายการสุขภาพ จะสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพ กับแพทย์ได้โดยตรง เมื่อไปตรวจโรคโควิด-19 ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อ ก็จะได้รับแจ้งผลผ่านช่องทางนี้ กรณีหากผลตรวจพบติดเชื้อ ข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมควบคุมโรค เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยตรงต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ