เปิดตัว หนังสือ LIFE JOURNEY

featured

ภาพบรรยากาศ เปิดตัว หนังสือ LIFE JOURNEY หนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าของการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลาย สาขาอาชีพ ของสำนักพิมพ์สุข (SOOK Publishing) โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 5 เมาายน 2559 ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1XGaJf6

Shares:
QR Code :
QR Code