เปิดตัว คู่มือโรงเรียนรักเดิน และอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม โรงเรียนรักเดิน

featured

งานเปิดตัว “คู่มือโรงเรียนรักเดิน” และอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม “โรงเรียนรักเดิน” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวกิจกรรม”โรงเรียนรักเดิน” ในโครงการ “โรงเรียนเดินสะสมก้าว” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กไทยเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายเป็นกิจวัตรด้วยการเดินไปโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและสุขภาวะที่ดีของเยาวชนโดยผลวิจัยของสสส.พบว่าเยาวชนไทยที่ทำกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังสม่ำเสมอจะมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2L4hd

Shares:
QR Code :
QR Code