เปิดตัวไลน์หางาน เพื่อคนไทยมีงานทำ

ที่มา : เดลินิวส์


เปิดตัวไลน์หางาน เพื่อคนไทยมีงานทำ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงานสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่น LINE JOBS


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อม ด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรง งาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในงานประชารัฐรวมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน ระหว่างกรมการจัดหางาน (กกจ.) บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อ มูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ง กกจ. จะเป็นศูนย์รวมความต้อง การแรงงาน สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานและการสมัครงานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางความร่วมมือด้านการจัดหางานผ่านแอพพลิเคชั่น LINE JOBS  จะมีการแลกเปลี่ยนป้ายประกาศ หรือ Banner เพื่อนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ SMARTJOB  และแอพพลิเคชั่น LINE JOBS  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการจัดหางานผ่านช่องทางดังกล่าวได้ทันที ทางด้านบริษัทจัดหางานสเกาท์ฯ จะสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ กกจ. ได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานทั้งหมดมาประมวลผล และนำไปวิเคราะห์ความต้องการแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ สามารถค้นหางานและสมัครงานผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  ได้ทันที โดยการพิมพ์ @LINEJOBSTH  ในช่องค้นหา และกดเพิ่มเพื่อน สอบ ถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Shares:
QR Code :
QR Code