เปิดตัวโครงการ “เด็ก don’t drive

featured

ภาพบรรยากาศ เปิดตัวโครงการ “เด็ก don’t drive : ก่อน15 ปี เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย”พบกับ สถานการณ์เจ็บ-ตาย เด็กวัยไม่เกิน 15 ปี จากภัยมอเตอร์ไซค์เล่าเรื่องจากผู้ปกครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยมอเตอร์ไซค์และมาตรการความร่วมมือ เด็ก don’t drive จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี

Shares:
QR Code :
QR Code