เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ AIR YOU CAN EAT

featured

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ร้านวรรณยุกต์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวแคมเปญ “AIR YOU CAN EAT เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และนำไปบอกต่อ” นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากข้อมูล ThaiHealth Watch 2022 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565 พบฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 20-28 เท่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยทั่วประเทศมานานกว่า 10 ปี ในแต่ละภูมิภาคมีสาเหตุของการเกิดที่แตกต่างกัน ทั้งจากไฟป่า หมอกควันข้ามแดน การเผาเพื่อการเกษตร การจราจร การก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม สสส. โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ร่วมบูรณาการกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้สังคมตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย สร้างประสบการณ์ร่วมในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3v5eYuH

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ