เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่

ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อรณรงค์ให้ สังคมตระหนักถึงความสูญเสียจากบุหรี่ และวอนนายกฯ ออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ เพื่อ ป้องกันเด็กรุ่นใหม่จากการสูบบุหรี่


เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่  thaihealth


เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่แพทยสมาคมฯ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  กล่าวว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ครั้งแรกใน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เครือข่ายนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้สูบบุหรี่ ญาติและผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่  เพื่อเป็นการประกาศและตอกย้ำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ภารกิจของเครือข่ายจะมุ่งเน้นในการปกป้องลูกหลานไทยไม่ให้ตก เป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ทุกรูปแบบ หลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้รัฐบาล ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่


เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่  thaihealthผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า  บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังไม่ต่ำกว่า 27 โรค  เป็นฆาตกรที่คร่าชีวิตคนไทยแต่ละปีมากถึง 50,710 คน หรือคิดเป็นนาทีละ 6 คน ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในคนไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1,500,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ จากสถิติ พบว่าทุกๆ หนึ่งคนที่ตายจากสูบบุหรี่ จะมีผู้ที่ป่วยที่ต้องมีชีวิตอยู่กับโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็น 3-4 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยเฉลี่ยผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสอยู่ 2.5 ปีก่อนจะเสียชีวิต และมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลงกว่าคนที่ไม่สูบราว 12 ปี พิษจากสารเคมีในควันบุหรี่ที่มีมากกว่า 7,000 ชนิด กำลังทำร้ายลูกค้าของตนเองอย่างเลือดเย็นที่สุด คนที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้ล้วนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นมิได้เกิดแค่ผู้สูบบุหรี่เท่านั้น แต่ยังสร้างภาระทั้งทางร่างกาย จิตใจและค่าใช้จ่ายให้แก่คนในครอบครัวด้วย ที่สำคัญบุหรี่ยังสร้างภาระงบประมาณให้แก่แผ่นดินและคนไทยทั้งประเทศ  


พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง แพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สำนักสนับสนุนสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม และดารานักแสดง กล่าวว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่ติดง่าย ตนเองก็เคยติดเพราะอยากลองและ​สิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนสูบบุหรี่ แต่สูบได้ 2 ปีทราบดีว่าเป็นสิ่งไม่ดีจึงเลิกสูบ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่ติดได้ง่ายมากๆ ​​เชื่อว่าเยาวชนก็ทราบว่าบุหรี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นโรคที่ต้องสูบบุหรี่นานจึงจะเกิดโรคไม่เหมือนหวัดที่เห็นชัดว่าติดต่อกันได้ จึงยังไม่ตระหนักถึงโรคที่จะ​เกิดขึ้น หากเป็นในฐานะหมอก็ไม่อยากเห็นคนไข้ต้องทุกข์ทรมานเพราะโรคเกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งการเลิกบุหรี่นั้นต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ถ้าตั้งใจอยากเลิกก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง นอกจากนี้ จำเป็นต้องสร้างสังคมให้แข็งแรง ให้คนเข้าใจและให้กำลังใจให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้  เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่  thaihealth


นายการุญ ตระกูลเผด็จไกร นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการสูบบุหรี่ กล่าวว่า พิษภัยบุหรี่ทำให้เกิดโรคภัยสารพัดโดยเฉพาะมะเร็งกล่องเสียง กล่องเสียงถูกตัดไปทำให้พูดไม่ได้ เป็นใบ้ กลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต ผู้ไร้กล่องเสียงหลายคนฆ่าตัวตายเพราะสื่อสารกับสังคมไม่ได้ หลายคนเสียชีวิตเพราะมะเร็งกำเริบ ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย มีจำนวน 2,900 คนทั่วประเทศที่มีชีวิตอยู่อย่างไร้กล่องเสียง เครือข่ายนี้จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารความคิดระหว่างผู้ป่วย ที่ได้รับพิษภัยอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย อันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการควบคุมการ บริโภคยาสูบของคนไทย


ในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.นพ.สรวิชญ์ (หมอก้อง) สุบุญ แพทย์ประจำ สำนักงานแพทย์ กระทรวงกลาโหม และดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, คุณเมตตา รุ่งรัตน์ ศิลปินอาวุโส ซึ่งสามีเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่, คุณบีม-วรานิษฐ์ จิราโรจน์เจริญ ลูกสาวคุณดี๋ ดอกมะดัน ศิลปิน ดารา นักแสดงผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโรคหอบ ซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ และนางสุจิตรา ชาญรถไฟ ผู้ป่วยโรคหัวใจ สามีสูบบุหรี่และเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code