เปิดตัวหนังสือ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา”

ผ่าทางตันจัดการปัญหานโยบายแอลกอฮอล์

ศวส. จับมือศาสตราจารย์เจ้าของต้นฉบับ Alcohol: No Ordinary Commodity เปิดตัวหนังสือเวอร์ชั่นไทยในชื่อ สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาผ่าทางตันจัดการปัญหานโยบายแอลกอฮอล์ ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 6

 เปิดตัวหนังสือ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา”

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาในการประชุมสุราวิชาการครั้งที่ 6 หัวข้อ สุราในโลกเสรี โดย ศาสตราจารย์โทมัส บาเบอร์ เจ้าของต้นฉบับหนังสือ Alcohol: No Ordinary Commodity นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ซึ่งได้รับอนุญาตให้แปลและพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทย ร่วมกับคณะนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ในหลายประเทศทั่วโลก

 

ศาสตราจารย์โทมัส บาเบอร์ ผู้แต่งหนังสือ Alcohol: No Ordinary Commodity กล่าวว่า หนังสือ Alcohol: No Ordinary Commodity ในวงการนักวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์เรียกสั้นๆ ว่า ANOC พิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ.2546 โดยตนเขียนร่วมกับนักวิชาการอีก 14 ท่าน โดยหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ของโลก ว่า สุรา…ไม่ใช่สินค้าธรรมดาโดยสิ่งที่ควรพึงปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบอันพึงเกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก มี 2 ประการ คือ 1. เราจำเป็นต้องรับรู้และตระหนักว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา 2. เราต้องพิจารณาคัดเลือกนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลและมาตรการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนและตั้งอยู่บนฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการที่มีรองรับ

 

ด้าน นพ.ทักษพล กล่าวว่า หนังสือ Alcohol: No Ordinary Commodity ในวงการนักวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์เรียกสั้นๆ ว่า ANOC หนังสือเล่มนี้เสมือนหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ของวงการวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ และเป็นหนังสือคู่มือสำหรับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ของโลก สำหรับการตีพิมพ์หนังสือในครั้งที่สองนี้ ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ในสหราชอาณาจักร มีการปรับปรุงเนื้อหาและตีพิมพ์ครั้งที่สองด้วยแนวคิดว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ดังนั้นนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพจำเป็นต้องครอบคลุมทุกขั้นตอน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และสังคมโดยรวมยังให้ความสนใจกับบทบาทของอุตสาหกรรมสุราที่มีต่อปัญหาแอลกอฮอล์ไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของอุตสาหกรรมสุราในขั้นตอนการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ หนังสือฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งที่สองนี้จึงเป็นการปิดช่องว่างและต่อยอดงานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

 

นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เขียนคำนิยมหนังสือเล่มนี้ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่า ทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสินค้าธรรมดา การใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนมาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ และการแสดงกรอบแนวคิดในการพิจารณาทางเลือกของนโยบายที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับโลก อีกทั้งยังแนะนำแนวทางหรือเกณฑ์ที่ใช้การจำแนกระหว่างมาตรการที่ดีและไม่ดี เพื่อแสดงข้อมูลยืนยันให้เห็นว่า กรอบนโยบายแอลกอฮอล์ที่ดีคือ ชุดมาตรการที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุดจากแต่ละมาตรการและมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน การส่งเสริมให้ผู้กำหนดนโยบายในภาครัฐ ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ให้มากที่สุด ทำให้การตัดสินใจตั้งอยู่บนฐานขององค์ความรู้ที่มีรองรับและเป็นไปแบบมีเหตุมีผล ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 

 

 

ที่มา:สำนักข่าว สสส.

Update:24-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ