เปิดตัวหนังสือนิทานภาพชุด “คุณตาป๋วย”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เปิดตัวหนังสือนิทานภาพชุด “คุณตาป๋วย” thaihealth


มธ. ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดตัว หนังสือนิทานภาพ-การ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” สร้างเสริมคุณธรรมในเด็ก พร้อมกระจายหนังสือไปยังห้องสมุดโรงเรียน และระดมทุนจำหน่ายเล่มละ 20 บาทเพื่อมอบให้ห้องสมุดสังกัด สพฐ. อีกกว่า 3 หมื่นแห่ง ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกันเปิดตัวหนังสือนิทาน–หนังสือการ์ตูน ชุด “คุณตาป๋วย” ประกอบด้วย 4 เล่ม คือ นกพิราบผู้เสียสละ, ครูใหญ่ ป.ปลา, งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ และจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44  เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ประกาศยกย่อง ให้ ศ.ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล โดยหยิบยกเหตุการณ์สำคัญๆในชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาเป็นฉบับนิทานภาพ


เปิดตัวหนังสือนิทานภาพชุด “คุณตาป๋วย” thaihealthนางชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อาทิ ถ่ายทอดเรื่องราวคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยนิทานเรื่อง งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ ความมีน้ำใจและฉลาดหลักแหลมเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนิทาน ครูใหญ่ ป. ปลา ”


นายโอม รัชเวทย์ นักวาดการ์ตูน ผู้ร่วมสร้างสรรค์การ์ตูนคุณทองแดง กล่าวถึงที่มาของการวาดภาพประกอบนิทาน นกพิราบผู้เสียสละ ว่า ตั้งใจวาดให้นกพิราบขาวเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของสันติภาพ ซึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตที่ท่านได้ร่วมขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวเสริมว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตัวเด็กจะได้ผลมากในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะช่วง 3-6 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาสมองของมนุษย์ และคุณลักษณะที่สำคัญๆทุกด้าน หนังสือภาพและหนังสือนิทานเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุด และถือว่าลงทุนคุ้มค่ามากที่สุด ในการสร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ ศ.ดร.ป๋วย โดยหากจบจากนิทานแล้ว สามารถเล่าเรื่องจริง เหตุการณ์จริงของท่านให้เด็กๆได้เกิดแรงบันดาลใจ สร้างอุดมคติที่ดีงามได้


นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือนิทานและการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชนในวาระ 100 ปี  ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งนี้ เพื่อสืบสานปณิธานที่ท่านให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ การศึกษา ซึ่ง ศ.ดร.ป๋วย เชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีนั้นจะเป็นกุญแจของการนำพาให้ประชาชนในประเทศ เป็นพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกื้อกูลทั้งตนเองและสังคม การจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าถึงคุณูปการของคนดีของสังคม ต้องเล่าผ่านสื่อที่เข้าถึงเด็กๆ ซึ่งก็คือนิทานและการ์ตูน นอกจากนั้นยังมีหนังสือการ์ตูน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ ศ.ดร.ป๋วย นำมาถ่ายทอดเปิดตัวหนังสือนิทานภาพชุด “คุณตาป๋วย” thaihealthเป็นฉบับการ์ตูน ที่มีเนื้อหาถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เมื่อเกิดมาก็ควรจะได้รับความเท่าเทียม และความเสมอภาคทั้งทางกาย และทางใจ  ทั้งนี้เป้าหมายคือการเน้นให้เด็กและเยาวชนที่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนชุดดังกล่าวได้ซึมซับเนื้อหาที่สอดแทรกคุณธรรม


ทั้งนี้ มีพิธีส่งมอบหนังสือชุด “คุณตาป๋วย” ทั้ง 4 เรื่อง ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียน  ดังนี้ 1.สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มอบโรงเรียนในสังกัด  439 โรง จำนวน 5,328 เล่ม 2. สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กทม. มอบ ห้องสมุดเคลื่อนที่  7 คัน  และ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  36 แห่ง จำนวน 2,412 เล่ม 3. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 1,501 โรง จำนวน 18,072 เล่ม  4. มูลนิธิไทยรัฐ มอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรง จำนวน 4,400 เล่ม


โดยภายในงานได้จัดจำหน่ายหนังสือเล่มละ 20 บาทเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแก่ห้องสมุดสังกัด สพฐ. อีกกว่า 3 หมื่นแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย    อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร 08-3331-6000 หรือ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code