เปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

featured

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ SF World Cinema โรง 5 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018” โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่ให้กับเยาวชนผู้ผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม พร้อมรับชมภาพยนต์สั้นทั้ง 5 เรื่องที่ได้รับรางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2sScD4I

Shares:
QR Code :
QR Code