เปิดตัวคัมภีร์ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา”

หวังใช้เป็นคู่มือจัดการปัญหาแอลกอฮอล์

 เปิดตัวคัมภีร์ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา”

                เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่า “เหล้า” เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติอีกด้วย ยิ่งในปัจจุบันธุรกิจสุราทั้งหลายต่างพยายามเร่งขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น ด้วยกลยุทธ์วิธีที่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับกลุ่มของเยาวชน เพราะถือเป็นกลุ่มที่สามารถตกเป็นทาสของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ ได้ง่าย ทำให้เรื่องของสุรากลายมาเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียว…

                ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อมูลทางวิชาการที่บ่งชี้ว่า สุราเป็นตัวการก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เกิดโรคร้ายมากกว่า 60 ชนิด แล้วยังรวมไปถึงต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่คร่าชีวิตทั้งผู้ดื่มและผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของอุบัติเหตุทั้งหมดกว่า 2.6 หมื่นคนต่อปี และจากการทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอลกอฮอล์ในเลือด กับโอกาสเกิดอุบัติเหตุพบว่า ผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ สูงกว่าผู้ไม่ดื่มสุราถึง 2 เท่า และหากสูงถึง 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 6 เท่า นี่ยังไม่รวมไปถึงปัญหาความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศที่ล้วนมีต้นเหตุมาจากสุราแทบทั้งสิ้น อีกทั้งยังต้องเสียเงินทองไปกับค่าสุรารวมแล้วกว่า 102 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยรายละเกือบ 7,000 บาทต่อปี ด้วยเหตุนี้เราจึงพูดได้เต็มปากว่า “สุราจึงไม่ใช่สินค้าที่ควรจะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด” เพราะมันมีแต่เสียกับเสีย…

                แต่ก็ยังนับเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยเรายังคงมีการตื่นตัวในเรื่องของโทษที่เกิดจากสุรา เห็นได้จากการที่ประชาชนกว่า 13 ล้านคน ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อหลายปีก่อน นั่นแสดงให้เห็นถึงพลังที่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี่ก็เช่นกันล่าสุด ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้จับมือกับ “ศาสตราจารย์โทมัส บาเบอร์” เจ้าของต้นฉบับหนังสือ alcohol: no ordinary commodity เปิดตัว หนังสือ สุรา ไม่ใช่สินค้าธรรมดา ขึ้นภายในงานประชุมสุราแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ที่ รร.รามาการ์เด้นส์ โดยหนังสือดังกล่าวได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ และเผยแพร่ไปหลายประเทศทั่วโลก สำหรับหนังสือ สุรา ไม่ใช่สินค้าธรรมดานี้ ศูนย์วิจัยได้รับอนุญาตให้แปลและพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทย โดยมี “นพ.ทักษพล ธรรมรังสี” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และคณะวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์ ทำการแปลและเรียบเรียง

                หนังสือดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ของวงการวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ และเป็นคู่มือสำหรับการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ของโลก เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ แนวโน้มปัญหาสุรา มาตรการต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม เพื่อจะได้นำข้อมูลทั้งหมดนี้มาใช้ปรับกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาสุราในระดับประเทศได้

                นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เขียนคำนิยมหนังสือเล่มนี้ กล่าวว่า หนังสือ “สุรา ไม่ใช่สินค้าธรรมดา” ได้แสดงให้เห็นว่า ทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นสินค้าธรรมดา เนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะบอกให้เรารู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาของมาตรการด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านภาษีและราคา การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แล้ว ยังชี้ให้เราเห็นถึงการบังคับใช้และนำเอานโยบายมาสู่การปฏิบัติจริงอีกด้วย

                แต่ถึงอย่างไร…แม้มาตรการ ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ในทางทฤษฏีจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความสูญเสียจากสุราลงได้ แต่การนำไปสู่การใช้และปฏิบัติจริงน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุด ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมปัญหาสุราในยุคปัจจุบัน และการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน รวมทั้งการรู้เท่าทันและรับมือกับธุรกิจแอลกอฮอล์อีกด้วย ซึ่งทุกอย่างได้ถูกรวบรวมไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา” หนังสือที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ของวงการนโยบายแอลกอฮอล์ สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข โทร.02-590-2376

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

update:26-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code