‘เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ’

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์ 


'เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ' thaihealth


บ้านแม่สะลาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดตลาดนัดสีเขียว พืชผักปลอดสารพิษ 


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. บริเวณจุดจำหน่ายสินค้า ตลาดสีเขียวพืชผักปลอดสารพิษ บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ราษฏรเผ่ากะเหรี่ยงทั้งชายและหญิง ต่างทยอยนำพืช นำพืชผัก สวนครัวต่างๆ ที่เก็บสดๆ จากรั้วบ้านมาร่วมวางจำหน่ายในงาน "เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ" โดยมี นายสุจิตร วงค์พนาไพร กำนันตำบลแม่คง เป็นประธานเปิดตลาด สำหรับงบประมาณในการสนับสนุน เป็นงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ "สสส." ทั้งนี้ราษฏรแม่สะลาบ 120 ครอบครัว ได้พร้อมใจกันปลูกพืชผักข้างรั้ว เพื่อบริโภคในครัวเรือน และนำมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวครั้งนี้อย่างคับคั่ง


ด้าน น.ส.อมารียา วงศ์พนาไพร ประธานโครงการผักข้างรั้ว ครัวหลังบ้าน อายุ 27 ปี กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มีความรู้ด้านการปลูกผักในแต่ละครัวเรือนที่หลากหลายชนิด เมื่อได้ผลผลิตก็นำมาทำกินในครอบครัว และแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน เหลือก็นำมาวางขายจำหน่ายอีกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้คนในหมู่บ้านแม่สะลาบ ได้กินดีอยู่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและสารพิษตกค้างต่าง ๆ ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code