เปิดงาน “โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

featured

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา UddC – สสส. – จุฬาฯ จับมือเปิดตัว “โครงการเมืองเดินได้เมืองเดินดี” กระตุ้นกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเดิน โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ifqodO

Shares:
QR Code :
QR Code