เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ รักษาฝุ่น PM2.5

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ รักษาฝุ่น PM2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้นเหตุว่า กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต ตรวจตรา สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน พร้อมตรวจสถานประกอบการไม่ให้ประกอบกิจการ ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกำชับไซต์งานก่อสร้างให้ล้างล้อรถทุกคันก่อนออกจากไซต์งาน ฯลฯ


ปลัดกทม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข หากพบฝุ่นละออง PM2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันมากกว่า 3 วัน โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ


ได้แก่ รพ.ตากสิน (วันจันทร์-วันอังคาร เวลา 13.00-15.30 น.) รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (วันพุธ เวลา 13.00-15.30 น.) และรพ.กลาง (วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น.) รวมทั้งให้บริการ Hotline 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง หากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อสายผ่านไปยังศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code