เปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว

          เครือข่ายงดเหล้าบูรณาการจัดฝึกอบรมเยาวชนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน รุ่นที่ 2 เชื่อมงานเขตทหารปลอดเหล้า

/data/content/23513/cms/cegnorsw2789.jpg

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ และผู้ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา บุญฉวี ได้ร่วมพิธีเปิด “โครงการ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว รุ่นที่ 2”  ซึ่งจัดร่วมโดย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก ร่วมกับส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ปปส.ภ.3  มี รอง.ผวจ.อุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร เป็นประธาน

          โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าค่ายได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีระเบียบวินัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต และเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติสุข เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด และเป็นพลังแผ่นดินที่สำคัญของประเทศชาติ

/data/content/23513/cms/aegknpruvy38.jpg

         โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีทั้งจังหวัด จำนวน 51 คน มีระยะการอบรม 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 ที่กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          นายคันฉัตร ตันเสถียร รอง.ผวจ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า “เราเลือกรูปแบบชีวิตได้ ผมอยากให้น้องๆไปดูนักโทษจากคดียาเสพติด คนป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช บ้านพักคนบกพร่องทางสติปัญญา รู้ไหมคนเหล่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตอันแล้วร้ายจากการเสพยา กินเหล้า เล่นการพนันและมั่วสุมทางเพศ คนพวกนั้น น่าจะเป็นครูให้เราระลึกว่า ต่อจากนี้ไป เราจะเลือกทำตัวแบบไหน จะอยู่เส้นทางเดิมๆหรือปรับตัวเพื่อพบสิ่งใหม่ๆ ผมขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่ถูกส่งมาฝึกหรืออบรมที่นี่ และหวังว่า น้องๆจะเห็นโทษและพาภัยอบายมุขต่างๆ และกลับตัวเป็นอาสาสมัครช่วยงานสังคม ช่วยพี่น้องชาวอุบลฯต่อไป”

/data/content/23513/cms/dfijnprsuwz1.jpg

          ภายหลังร่วมพิธีเปิด คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า ได้หารือแนวทางการจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าในค่ายทหารกับพันเอกธนศักดิ์  มิตรภาวนนท์ ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 6 และพันเอกประจวบ  มูลประดับ รองผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 6

          ในการหารือครั้งนี้ ท่านผู้บัญชาการฯ ได้เสนอกรอบการทำงานไว้ว่า งานด้านนี้ขอให้ประสานตรงผ่าน พันตรีชูพงษ์ ชาจุวัน ฝอ.1 ร.6  โดยเริ่มต้นรณรงค์เหล้าในค่ายทหารผ่านโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 ซึ่งเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์งดบุหรี่ ที่ทางกองทัพไทยได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

/data/content/23513/cms/cdehkost2358.jpg

          พันเอกธนศักดิ์  มิตรภาวนนท์ ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 6 (ผบ.ร. 6) กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะเข้ามาหนุนเสริมรณรงค์งดเหล้าในค่ายทหาร เพราะเป็นเรื่องที่อยากทำมานานแล้ว ตัวผมเองก็เลิกดื่มมากว่าสองปีแล้ว จึงอยากให้กำลังพล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย”

          ด้านนางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง กล่าวเสริมว่า “ในภาคอีสาน เรามีค่ายทหารที่ทำงานงดเหล้าด้วยกันอย่างเข็มแข็งแล้ว 2 แห่ง คือ ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด และค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น การได้รับความร่วมมือกับค่ายทหารที่อุบลราชธานีครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการร่วมรณรงค์สร้างพื้นที่ทหารปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ผู้บัญชาการทั้ง 3 เหลาทัพได้ทำเอ็มโอยูกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีที่แล้ว และถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการ่วมบูรณาการทำงานกับแผนงานส่งเสริมสุขภาวะกองทัพไทย ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้กำลังพลกองทัพมีสุขภาพกายที่แข็งและมีศีลธรรมแข็งแกร่งสมเป็นรั้วของประเทศไทย” 

 

 

          ที่มา :  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง

Shares:
QR Code :
QR Code