เน้นย้ำผู้ประกอบการคลินิก 4 มาตราการควบคุมไวรัสอู่ฮั่น

ที่มา : ข่าวสด


เน้นย้ำผู้ประกอบการคลินิก 4 มาตราการควบคุมไวรัสอู่ฮั่น  thaihealth


แฟ้มภาพ


เน้นย้ำผู้ประกอบการคลินิกสุขภาพและโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศป้องกันและควบคุมเชื้อไว้รัสอู่ฮั่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า – ออก จำนวนมาก


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบหลายราย ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สบส.จึงขอเน้นย้ำให้ ผู้ประกอบกิจการ และผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน/คลินิกทุกแห่ง โดยเฉพาะในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าออกอย่างพลุกพล่าน อาทิ สีลม สุขุมวิท ฯลฯ จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง และการคัดกรองผู้ป่วยของสถานพยาบาล ใน 4 มาตรการ ประกอบด้วย


1. มีการติดป้ายแสดงข้อความบ่งชี้อาการของผู้เข้าข่ายต้องสงสัยโรค เพื่อแจ้งเตือนประชาชน และเจ้าหน้าที่ให้เห็นได้ชัดเจนในสถานพยาบาล


2. จัดตั้งหน่วยคัดกรองเป็นช่องทางเฉพาะ แยกจากผู้ป่วยนอกทั่วไปหรือห้องฉุกเฉิน ให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัย


3. หากสถานพยาบาลมีการนัดหมายผู้ป่วยจากจีน หรือประเทศที่พบการระบาดของโรคให้มีกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มงวด


4.การส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือ เข้าเกณฑ์จะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ประสานและรายงานข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรค ห้ามปล่อยให้ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาต่อด้วยตนเอง


          ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า มอบหมายให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ส่งหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองผู้ป่วยแก่สถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Shares:
QR Code :
QR Code