เน้นย้ำงดเผาป่า ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เน้นย้ำงดเผาป่า ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


หลายพื้นที่เริ่มเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่า นอกจากสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า   ไฟป่าและหมอกควันทำให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมักเกิดปัญหาไฟป่าบ่อยครั้ง ซึ่งหากเกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงการดับไฟป่ามักเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 มีนาคม 2564 ข้อมูลจากจีสด้าพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน 2,295 จุด ทั้งพื้นที่การเกษตรป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ริมทางหลวงและชุมชนอื่นๆ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากน้ำมือมนุษย์ เช่น การจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าและสัตว์ป่า


ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่าดังกล่าว และงดการเผาป่าซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และหากไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ไฟอาจจะลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนในชุมชน ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิได้ ตลอดจนผู้ที่ลักลอบเผาป่าจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code