เน้นย้ำขอผู้จัดแข่งกีฬา เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : ข่าวสด


เน้นย้ำขอผู้จัดแข่งกีฬา เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.ขอผู้จัดกีฬาเข้มป้องกันโควิด เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อย่าวางใจ-ไทยยังเสี่ยงระบาดระลอกสอง


นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการจัดแข่งขันกีฬาแบบมี ผู้ชม ว่า แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศ แต่ประชาชนไม่สามารถวางใจได้ ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเกิดการระบาดระลอก 2 ได้ โดยเฉพาะกิจกรรม กิจการ และธุรกิจต่างๆ ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ จึงต้องมีการป้องกันตนเองให้มากที่สุดเมื่อออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน


นพ.บัญชากล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่มีผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด โดยผู้จัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระยะ 1.ระยะเตรียมการ ต้องเตรียมการด้านสถานที่ กำหนดจุดคัดกรอง ทางเข้าออก จุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม จำกัดจำนวนผู้ชม ประเภทกีฬากลางแจ้ง ไม่เกิน 1 ใน 4 หรือ 25% ของความจุสนาม ประเภทกีฬาในร่ม ไม่เกิน 15% ของความจุสนาม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ผู้ดูแลทำความสะอาด ในการป้องกันตนเอง มีระบบออนไลน์ซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 2.ระยะเปิดการแข่งขัน จัดแยกโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ชม จำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัด (1 คนต่อ 4 ตารางเมตร) จัดระบบระบายอากาศที่ดี


สำหรับผู้ที่ไม่ได้แข่งขันต้องสวมหน้าอนามัยตลอดเวลา ส่วนเจ้าหน้าที่ สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลังสัมผัส หยิบจับสิ่งของ  นักกีฬา ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนแข่งขัน สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ แจ้งโค้ชหรือหัวหน้าทีมให้ทราบ หยุดเข้าร่วมการแข่งขันและพบแพทย์ทันที และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดการรับชม เพื่อป้องกันน้ำลายหรือละอองฝอยเมื่อมีการตะโกนเชียร์/พูดคุยเสียงดัง, ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ขณะต่อแถวและนั่งชม


"สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 คือ ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเข้มมาตรการป้องกันตนเอง ป้องกันครอบครัว มาตรการกิจการร้านค้า/สถานประกอบการ ต้องเข้มงวดอย่างเคร่งครัด สร้างวิถีใหม่ชีวิตใหม่ ด้วยการพร้อมใจกันคัดกรองตนเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ตระหนักทุกครั้งเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง" นพ.บัญชากล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code