เทเหล้า เผาบุหรี่ ฉลองพุทธชยันตี และงดเหล้าเข้าพรรษา นครนายก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมกันจัดงาน เทเหล้า เผาบุหรี่ งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ฉลองพุทธชยันตี จังหวัดนครนายก ณ สนามกีฬาในร่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

เทเหล้า เผาบุหรี่ ฉลองพุทธชยันตี และงดเหล้าเข้าพรรษา นครนายก

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายคันฉัตร ตันเสถียร เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายแพทย์แสวง หอมนาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่าพันคน

นายคันฉัตร ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และร่วมกันสร้าง ชุมชน หมู่บ้าน งานบุญปลอดเหล้า ในจังหวัดนครนายก นอกจากยังได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับ ชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบ ทั้ง 4 อำเภอ รวมถึง มอบใบประกาศแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลเรียงความรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลในปี 2555

พระสมพงษ์ รัตนวังโส ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระสมพงษ์ รัตนวังโส วัดสร้อยทอง จ.นนทบุรี ซึ่งได้แสดงธรรมกุศลแห่งการงดเหล้า ให้กับประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้ร่วมแจกสื่อ เอกสารรณรงค์งดเหล้า น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ใบสมัครร่วมกิจกรรม 2600 องค์กร และครอบครัว ให้กับประชาชนและเยาวชนที่ร่วมงาน

เรื่อง: ธวัชชัย อินเทพ
ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้านครนายก

          

Shares:
QR Code :
QR Code