เที่ยวแหล่งเรียนรู้ มุ่งสูปากพูนผ่าน FAP

 

หลายคนคงสงสัยว่า fap คืออะไร ที่แน่ๆ ไม่ใช่ผงซักฟอกแน่นอน เพราะที่เทศบาลตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีระบบจัดการสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสมในชุมชน

ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้แหล่งเรียนรู้อบต.ปากพูน มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วประเทศ โดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และนำการเรียนรู้นั้นมาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งเรียกว่า‘ระบบฐานข้อมูลสุขสภาวะชุมชน’ (family and community assessment program: fap)

fap ก็คือระบบฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ต้องการข้อมูล

การจะท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ลำดับแรก จึงต้องเข้าใจระบบฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชนก่อนการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่รายละเอียดของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มตั้งแต่อายุ น้ำหนัก การศึกษา โรคประจำตัว ฯลฯ นำมา เก็บรวบรวมไว้ใน
‘โปรแกรมประเมินสุขภาพครอบครัว และชุมชน’ ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์เขียนขึ้นโดยอาจารย์อุไร จเรประพาฬ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเคยเป็นพยาบาลประจำอนามัยในพื้นที่ปากพูนมาก่อน

   
 

เมื่อปี 2544 ปัจจุบัน เป็นเวอร์ชั่น 6 แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเวอร์ชั่น 7

อาจารย์อุไร ผู้คิดค้น และพัฒนาซอฟท์แวร์ กล่าวว่า “มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตในลักษณะข้อมูลเชิงลึก นำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับพิกัดบ้านในกูเกิลเอิร์ธ”

อาจารย์อุไรอธิบายวิธีการของซอฟท์แวร์อย่างคร่าวๆ ซึ่งข้อมูลนี้นำไปใช้ในโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการออกกำลังกาย โครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาล เมื่อปี 2552 ตลอดจนโครงการต่างๆ ในแหล่งเรียนรู้

 

นับว่าซอฟท์แวร์นี้มีประโยชน์อย่างมาก ทาง อบต. ปากพูน และอาจารย์อุไร ยินดีให้มีการนำโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานได้ฟรี โดยเฉพาะหน่อวยงานของรัฐ โดยสามารถติดต่อได้ที่ www.pakpoon.com

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ปันสุข สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3)

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ