เที่ยวสวนสัตว์แบบวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์ js100.com


เที่ยวสวนสัตว์แบบวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


เตรียมเปิดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ฟรี แบบวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการฯ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน


หลังโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่างๆ 14 กิจการ คลายล็อคในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดแผนการเปิดให้บริการเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดกระทรวงฯ ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการฯ ทั่วประเทศ


ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ “ฟรี” เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้ ในการเข้าชมสวนสัตว์ ได้มีจำกัดจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ วันละไม่เกิน 2,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ช่วงบ่าย 12.00 -17.00 น. และต้องจองเข้าชมล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ แอพพลิเคชั่นของสวนสัตว์https://www.eventpop.me/e/9040/zoo


นอกจากนี้ ในการเที่ยวชมสวนสัตว์วิถีใหม่ ได้มีการเตรียมพร้อมและได้กำหนดมาตรการรองรับ การเปิดบริการการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ คือ


1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์


2. กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ โดยมีจุด Check in – Check out ผ่านhttp://http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/


3. เปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ โทรศัพท์


4. กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรค ได้แก่ บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม


5. มีจุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่าง ๆ รอบสวนสัตว์


6. เน้นการเปิดให้บริการส่วนจะแสดงกลางแจ้ง และงดกิจกรรมภายในอาคาร


7. มีเจ้าหน้าที่บริการที่บริเวณจุดทางออก และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check out เพื่อเป็นการลดความแออัด ของ การเที่ยวชมสวนสัตว์ ในระยะแรก ( ในช่วงวันที่ 15 -30 มิถุนายน 2563 ) และในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code