เทศบาลตำบลพระลับประกาศนโยบายสาธารณะ พร้อมเปิดงานประเพณีทองเทียน

 

เทศบาลตำบลพระลับประกาศนโยบายสาธารณะ พร้อมเปิดงานประเพณีทองเทียน

 

ตลาดนัดสุขภาพ ภาคประชาชน สู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

นายนิรุจน์  อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาหารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สคล.อีสานตอนบน เปิดเผยว่า เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ วัดป่าแสงอรุณ เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ่อเมืองขอนแก่นป้านแดง ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์  นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ภาคประชาชน สู่งานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพระลับ ประจำปี 2555 พร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบเหรียญและเกียรติบัตรรางวัล “อีสานทองคำ” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง เกียรติบัตรคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต  จำนวน  19  หมู่บ้าน และเป็นประธานในการลงนามประกาศนโยบายสาธารณะงานศพปลอดเหล้าสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

นายนิรุจน์ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก ดร.พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และเป็นที่ปรึกษาให้ทางเครือข่าย จนการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง คือ นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่น และฝ่ายท้องถิ่น คือ นายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ อย่างคับคั่ง

  

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

Shares:
QR Code :
QR Code