เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ประจำปี 2562

featured

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U) และพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” นำวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ มาสร้างสรรค์ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม กระตุ้นให้ผู้คนมีพลังลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าและการเรียนรู้ให้แก่ชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2It0MF8

Shares:
QR Code :
QR Code