เทศกาลสวนผักคนเมือง เมือง ฟาร์ม สัมพันธ์

featured

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย จัด “เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 ตอน เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์ ระหว่าง 28- 29 พฤษภาคม เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสารถึง ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่เกษตรในเมืองกับคนเมืองทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3t3DTxc

Shares:
QR Code :
QR Code