เทศกาลปีใหม่ คนไทยควรพูดเพราะหากัน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้คนไทยพูดเพราะรับวันปีใหม่ 2557 เพื่อลดความเกลียดชังลงระหว่างกัน พร้อมบอก ความสุขที่ทำได้ง่ายและใกล้ตัวที่สุด คือ ความสุขจากการใช้คำพูดที่ดีต่อกัน

น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องการ และความสุขที่ทำได้ง่ายและใกล้ตัวที่สุด คือ ความสุขจากการใช้คำพูดที่ดีต่อกัน ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากการใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น การพูดเหยียดหยาม ดูถูกพูดเปรียบเทียบในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นไม่ใช่คน การพูดเหยียดชนชั้น สีผิว เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด หรือการกล่าวโจมตี ด่าทอ เยาะเย้ย ลดทอนคุณค่าของคนอื่น รวมทั้งการใช้คำพูดข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย ยั่วยุ ปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความรุนแรง ซึ่งในบางประเทศได้กำหนดให้คำพูดในลักษณะเช่นนี้ผิดกฎหมายอีกด้วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า คำพูดที่ดีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ ให้อภัย ที่ช่วยสร้างความสุข สร้างกำลังใจ ปราศจากศัตรู ได้รับมิตรภาพมากมาย ซึ่งคำพูดที่ง่ายที่สุดที่เราทุกคนสามารถจะทำได้ ก็คือ คำพูดที่แสดงถึงความชื่นชม ซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับคำชมเห็นคุณค่าของตัวเอง เกิดพลังใจ มีความเชื่อมั่นในการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นต่อไป ขณะที่ ผู้พูดหรือกล่าวชื่นชมผู้อื่น ก็ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ ได้รับความเมตตา ที่สำคัญช่วยสร้างความสุขให้กับคนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ชิดได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

Shares:
QR Code :
QR Code