มารยาททางอินเทอร์เน็ตสำคัญอย่างไร

ที่มา : หนังสือทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล

                    เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการที่ผู้คนติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยมา จากระยะเริ่มต้นที่ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกันเพียงการส่งอีเมล ปัจจุบันโลกไซเบอร์ ได้วิวัฒนาการจนมีลักษณะของความเป็นชุมชน ซึ่งมีผู้ใช้งานที่หลากหลายจำนวนมากเข้ามาติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีสถานะเป็นพลเมืองดิจิทัล และเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับพลเมืองดิจิทัลคนอื่น ผู้ใช้งานควรเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นในโลกไซเบอร์อย่างเหมาะสม ดังนี้
1. รู้จักประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบเมื่อใช้เทคโนโลยี
2. มีมารยาททางอินเทอร์เน็ตคือรู้จักมารยาทธรรมเนียมปฏิบัติ วางตัวให้เหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางสังคมออนไลน์
3. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและผ่อนคลายแก่ผู้ใช้งานทุกคน รับทราบว่าพฤติกรรมใดควรทำหรือไม่ควรทำ เพื่อให้สังคมออนไลน์มีความสงบสุข

Shares:
QR Code :
QR Code