เทคนิคชลบุรี จัด ‘อาชีวะโชว์พราว 4.0’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เทคนิคชลบุรี จัด 'อาชีวะโชว์พราว 4.0' thaihealth


วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอาชีวะโชว์พราว 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเครือข่ายเยาวชน “โคตรอินดี้” จัดงานมหกรรม อาชีวะโชว์พราว 4.0 ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับที่ 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์ และนักส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์ จุดประกายให้เด็กอาชีวะได้แสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มีคิดทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม และเพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง ซึ่งโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 เป็นการตั้งใจให้สถาบันศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีการตื่นตัวของเด็กอาชีวะศึกษาต่อไป


เทคนิคชลบุรี จัด 'อาชีวะโชว์พราว 4.0' thaihealth


สำหรับกิจกรรมภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนโชว์ของ เป็นโซนที่จัดการแสดงผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โซนโชว์เฮลท์ เป็นโซนเพื่อสุขภาพ คุณหมอและพยาบาลจะทำการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขลักษณะนิสัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และโซนสุดท้ายเป็นโซนโชว์กึ๋น จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมของคน ที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การศึกษาเรื่องเพศ และการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างนักเรียน นักศึกษากับวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ


นอกจากนี้ ภายในงานได้ให้สถาบันศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มาจัดแสดง เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความสามารถของเพื่อนต่างสถานศึกษาอีกด้วย อีกทั้งยังได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ คือ การแข่งขันเครื่องยนต์เล็ก และการแข่งขันจักรยายนต์อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code