เตือน2จุดเพาะยุงอย่ามองข้ามหวั่นไข้เลือดออกพุ่ง

ที่มา : สยามรัฐ


เตือน 2 จุดเพาะยุงอย่ามองข้าม thaihealth


แฟ้มภาพ


เตือน 2 จุดเพาะยุงอย่ามองข้าม ช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูโรคไข้เลือดออกพุ่ง คาดพบผู้ป่วยมากกว่าปีก่อน


นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองปลัดก.สาธารณสุข และโฆษกก.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝน มีฝนตกชุกบางพื้นที่ จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น ข้อมูลกรมควบคุมโรคในปีนี้ ตั้งแต่ม.ค.- 21 เม.ย.61 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 7,536 ราย เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยสูงสุดในภาคใต้ รองลงมาคือภาคกลาง แม้ผู้ป่วยจะน้อยกว่า ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยสูง กว่าปี 60 จำเป็นต้องเร่งป้องกันควบคุมโรค อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม รวมทั้งจุดที่มักมองข้ามภายในบ้านคือ แก้วน้ำ แจกันหน้าหิ้งพระแลศาลพระภูมิ ขอให้ล้างและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์


ทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน โรงเรียน วัดศาสนสถาน ซึ่งเป็นวิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุด ใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน  3 โรค" คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำต้อง ปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำป้อง กันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคคือ โรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ