เตือน 6 โรค มากับหน้าร้อน

ที่มา : MGR Online 


เตือน 6 โรคมากับหน้าร้อน thaihealth 

แฟ้มภาพ

 


เตือนประชาชนระวัง 6 โรคมากับหน้าร้อน “ท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ-อหิวาตกโรค-ไวรัสตับอักเสบ-บิด-ไทฟอยด์” แนะยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารปรุงสุก


นายธนู บุญเลิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นฤดูร้อน ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศ อาหาร จึงขอย้ำเตือนประชาชน ควรระวังโรคที่มากับช่วงหน้าร้อน ว่า อุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหน้าร้อน ทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี โรคติดต่อที่พบบ่อยมี 6 โรค คือ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ เอ บิด และโรคไทฟอยด์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในขณะเดียวกันเรื่องโรคยุ่งลายในบ้านเราก็ยังมีอยู่ ขอให้ประชาชนควรดูแลและกำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้ำยุ่งลาย ด้วย


จังหวัดสมุทรปราการ ขอย้ำเตือนให้ประชาชนควรระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ ยึดหลักป้องกันป่วยคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน ใช้ช้อนกลางตักอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม ทำความสะอาดครัวปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก สำหรับอาการป่วยของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากสุดในแต่ละปี อาการของผู้ป่วยจะคล้ายกัน มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือมีมูก ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ในการดูแลผู้ป่วย ในระยะแรกควรให้ดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานโรคน้อย เสี่ยงชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code