เตือน อากาศร้อน ระวังลมแดด

ที่มา : แนวหน้า


 


เตือน อากาศร้อน ระวังลมแดด thaihealth


แฟ้มภาพ


ขอเตือนในช่วงอากาศร้อน ให้ระมัดระวังโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปเกิดการสูญเสียน้ำ ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทันจนทำให้ความร้อนในร่างกาย (Core temperature) สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส


นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า เขต ห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงอากาศร้อน จึงขอเตือนให้ระมัดระวังโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปเกิดการสูญเสียน้ำ ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทันจนทำให้ความร้อนในร่างกาย (Core temperature) สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส อาการสำคัญของโรคลมแดด คือ ไม่มีเหงื่อออกตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกกระหายน้ำมาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ซึ่งต่างจากอาการเพลียจากแดดทั่ว ๆ ไป ที่จะพบว่ามีเหงื่อออกด้วยหากเกิดอาการดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันที


โดยขอแนะนำวิธีป้องกันโรคลมแดด ดังนี้ เตรียมร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ก่อนออกจากบ้านในวันที่อากาศร้อนจัด และหากต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน หรือออกกำลังกายกลางสภาพอากาศร้อน ควรดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตรแม้จะไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ตาม ถึงแม้ว่าทำงานในที่ร่มก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน ไม่หนาน้ำหนักเบา และสามารถระบายความร้อนได้ดี ก่อนออกจากบ้านควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15 ขึ้นไป หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด สำหรับเด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ควรต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด รับประทานอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ และจัดให้อยู่ในห้องที่อากาศระบายได้ดี

Shares:
QR Code :
QR Code