เตือน ปชช.เล่นฟิตเนสอย่าหักโหม

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์


เตือน ปชช.เล่นฟิตเนสอย่าหักโหม thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เตือน ปชช.เล่นฟิตเนสอย่าหักโหม-อยู่ภายใต้การควบคุมเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องออกกำลังกาย และสามารถแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้มาใช้บริการ


          นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่คลิปวีดีโอของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ Syed FA Ahmad เทรนเนอร์ ชาวอินเดีย ฝึกท่าออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แต่เกิดผิดพลาดทำให้หัวเข่าเกิดล็อคผิดท่า ขารับน้ำหนักไม่ไหว ทำให้แผ่นเหล็กใหญ่ น้ำหนักรวมกว่า 900 ปอนด์ หล่นทับจนได้รับบาดเจ็บ กระดูกขาหักนั้น ผู้ที่นิยมออกกำลังกายตามฟิตเนสจึงควรประเมินความพร้อมของร่างกายทุกครั้ง และไม่หักโหมจนเกินไป ซึ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสแต่ละครั้ง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องออกกำลังกาย และสามารถแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้มาใช้บริการ


          ทั้งนี้ สถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถานประกอบกิจการด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร


          มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ออกกำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน


          มาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน


          มาตรฐานด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกรมอนามัย และสถาบันการศึกษา และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


          ส่วนมาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายประกอบด้วย มาตรฐานด้านบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการ และมาตรฐานด้านกายภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code