เตือนโรคมือเท้าปากหน้าฝน

เตือนโรคมือเท้าปากหน้าฝน thaihealth


สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประกาศ "เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน สังเกตอาการโรคมือเท้าปาก"


ทั้งนี้ จากผลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.-23 มิ.ย.2558 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 13,075 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ปี) สูงถึง 72% ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีจังหวัดที่เสี่ยงต่อการระบาด 19 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุทัยธานี กำแพงเพชร พะเยา ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ชัยนาท ยโสธร หนองคาย อำนาจเจริญ เลย ระนอง สตูล กระบี่ ปัตตานี และพังงา และคาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเพิ่มมากขึ้น


โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก จึงขอแนะนำให้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หมั่นทำความสะอาดของเล่น ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด ส่วนผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบเด็กมีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสที่มือ เท้า ควรให้เด็กหยุดเรียน รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


 


 


ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code