เตือนโรคติดต่อฤดูร้อน

 

เตือนโรคติดต่อฤดูร้อน

 

ช่วงฤดูร้อน จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้รวดเร็ว อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

น.พ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูร้อน จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้รวดเร็ว อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย ขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังความสะอาดของน้ำและอาหารมากขึ้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เป็นประจำทุกปี โดยโรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ และพบได้ตลอดปี แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในช่วงหน้าร้อน

สำหรับการบริโภคน้ำดื่ม ขอแนะนำให้ดื่มน้ำต้มสุก ส่วนน้ำแข็งควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่มีภาชนะปกปิดสะอาด นอกจากนี้ขอย้ำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการขับถ่าย และควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารในบ้านและบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงนำโรค รวมทั้งควรใช้ส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code