เตือนแสวงบุญเมกกะให้ระวังโรค ‘เมิร์ส’

บริการฉีดวัคซีนโรคกาฬหลังแอ่น-ไข้หวัดใหญ่ ให้ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ  180 คน  สสจ.เตือนระวังโรคใหม่ “เมิร์ส” กำลังระบาดหนัก

นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 และมอบกระเป๋าเวชภัณฑ์พื้นฐาน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันโรค พร้อมฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่และโรคกาฬหลังแอ่นให้แก่ชาวไทยมุสลิม จ.ตรัง ที่เดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 180 คน

ขณะเดียวกัน ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การเตรียมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ตลอดจนการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ ขณะที่พำนักอยู่กรุงเมกกะห์ และภายหลังกลับจากแสวงบุญ รวมทั้งการเฝ้าระวังอาการอันพึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วย

นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ก่อนการเดินทางให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตรังทุกคนดูแลสุขภาพให้พร้อม และให้เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษ โดยคนที่ป่วยเป็นหวัดขอให้รีบไปพบแพทย์ก่อนการเดินทาง ขณะที่ลูกหลานก็ควรจะดูแลสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางด้วยว่าร่างกายมีความพร้อมหรือไม่ รวมทั้งโรคติดต่อใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วง และได้วางระบบการป้องกันไว้อย่างต่อเนื่องคือ โรคทางเดินหายใจรุนแรงจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 หรือเมิร์ส ( mers) ซึ่งพบในพื้นที่ประเทศแถบตะวันออกกลาง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา แม้ว่าในประเทศไทยขณะนี้จะยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวก็ตาม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code