เตือนเกษตรกรโรคฉี่หนูระบาดหนัก

/data/content/24660/cms/e_acfgjlnsu178.jpg


          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5) เตือนเกษตรกรภาคอีสานตอนล่าง ระวังโรคฉี่หนูที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ  แนะหากมีอาการหลังจากลุยน้ำ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วทีสุด


          นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5) นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคฉี่หนู ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 6 มิ.ย. ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง มีผู้ป่วยเป็นโรคฉี่หนูแล้วรวม 53 ราย แยกเป็นนครราชสีมา 18 ราย ชัยภูมิ 6 ราย บุรีรัมย์ 16 ราย และสุรินทร์ 13 รายยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต


          ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหรือชาวนา ที่มักเดิน ลุยน้ำที่ท่วมขังในไร่นา ดังนั้นจึงฝากเตือนเกษตรกรว่า หากขาและเท้ามีแผล หรือต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขัง ควรสวมรองเท้าบู๊ตยาง และหลังจากสัมผัสน้ำแล้วต้อง รีบชำระล้างด้วยน้ำสบู่ และเช็ดผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนูที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ และหากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะมีอาการภายหลังจากลุยน้ำ ไม่ควรไปซื้อยามารับประทานเอง แต่ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะโรคฉี่หนูหากไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตได้


          ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขทุกพื้นที่ ได้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เนื่องจากมักแพร่ระบาดมาก ในช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาว


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code