เตือน!!เกษตรกรเสี่ยงโรค ฉี่หนู

ที่มา:เว็บไซต์ แนวหน้า


เตือน!!เกษตรกรเสี่ยงโรค ฉี่หนู thaihealth


แฟ้มภาพ


7 มิ.ย.60 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก  เกษตรกรเริ่มทำนาข้าวและทำการเกษตรอื่นๆ  ซึ่งจะต้องมีการสัมผัสกับน้ำหรือดินโคลนบ่อยครั้ง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็น"โรคเลปโตสไปโรซิส" หรือ "โรคฉี่หนู" จากข้อมูลระบาดวิทยาพบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.60 จนถึง ปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้วจำนวน 26 คน  มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นเพศชายผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานมีอายุระหว่าง 55-64 ปี และมีอาชีพเกษตรกร


นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า โรคฉี่หนู เกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อโรค ที่มีชื่อว่า "เล็ปโตสไปโรซิส" สัตว์ที่แพร่เชื้อ ได้แก่ หนู วัว ควาย หมู สุนัข แพะ แกะ  เชื้อนี้จะปะปนอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง หรือหนองน้ำที่มีหญ้าปกคลุม รวมถึงดินชื้นและโคลน เมื่อลงไปแช่หรือสัมผัสกับบริเวณที่มีเชื้อโรค จะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน รวมทั้งทางเยื้อบุตา ปาก จมูก กลุ่มเกษตรกรจึงจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคนี้มากเพราะต้องสัมผัสกับน้ำและที่ชื้นแฉะบ่อยครั้ง  อาการป่วยมีหลายอย่าง บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ บางคนรุนแรงมาก ตัวเหลือง ตาเหลือง ไอ หรือถ่ายเป็นเลือด จึงขอเตือนประชาชนและเกษตรกรว่า โรคฉี่หนูเป็นโรคอันตราย สามารถทำให้เสียชีวิตได้ พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี หากมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะและเจ็บปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง หลังจากสัมผัสสัตว์หรือลุยน้ำย่ำโคลน 1-2 สัปดาห์ ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน


การป้องกันที่ดีคือต้องใส่รองเท้าบู๊ทก่อนลงสัมผัสน้ำหรือโคลน หลังเสร็จงานให้ชำระล้างให้สะอาด แต่หากมีบาดแผลก็ควรหลีกเลี่ยงจะปลอดภัยกว่า 

Shares:
QR Code :
QR Code