เตือนหน้าหนาวระวังไข้หวัดใหญ่

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


เตือนระวังไข้หวัดใหญ่หนักขึ้น2เท่า thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมควบคุมโรคเตือนระวังไข้หวัดใหญ่ ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า หรือ 1.47 แสนราย เสียชีวิตแล้ว 41 ราย แนะปิด ล้าง หยุด เลี่ยง


          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มมีอากาศเย็น ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคฤดูหนาวได้ง่าย ประกอบกับมีประชาชนจำนวนมากติดต่อสอบถามข้อมูลจากสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในช่วงนี้พบผู้ป่วยจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมควบคุมโรคจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงลดอัตราป่วยและการแพร่กระจายของโรคในประเทศไทย


          ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานผู้ป่วย 147,962 ราย เสียชีวิต 41 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 2.3 เท่า กลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุดคือ 25-34 ปี (11.9%) 15-24 ปี (10.3%) และ 7-9 ปี (10.2%) ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ และระยอง นอกจากนี้จากการคาดการณ์พบว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาวในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากช่วงนี้มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 จะมีผู้ป่วยประมาณ 16,500-24,000 รายต่อเดือน ซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย


          นพ.เจษฎากล่าวต่อไปว่า โรคนี้พบกระจายทั่วประเทศ แต่พบสูงมากในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน หรือศูนย์อพยพ หากไม่ป้องกันให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย ส่วนสายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A (H1N1), A (H3N2) และสายพันธุ์ B ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ สำหรับการป้องกันให้ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด คือ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่ชุมชน 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน.

Shares:
QR Code :
QR Code