เตือนหน้าฝนโรคแพร่กระจาย แนะดูแลสุขภาพ/กำจัดยุง

ที่มา : แนวหน้า


เตือนหน้าฝนโรคแพร่กระจาย แนะดูแลสุขภาพ/กำจัดยุง thaihealth


แฟ้มภาพ


เตือนหน้าฝนโรคแพร่กระจาย บางเขนแนะดูแลสุขภาพ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ขณะนี้ อยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลง มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่างๆ และโรคติดเชื้อทางผิวหนัง นอกจากนี้ยังอาจเกิดภัยอันตรายต่างๆ ทั้งจากสัตว์มีพิษ หรือจากการจมน้ำและไฟฟ้าดูด เขตมีความห่วงใย จึงขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และป้องกันโรคภัย ต่างๆ ที่จะมากับฤดูฝน ด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง รับประทานอาหารที่สะอาดและ มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากเปียกฝน ควรรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และทำร่างกายให้อบอุ่นทันที เวลาเดินทาง ไปนอกบ้านควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเพื่อเตรียมพร้อมไว้เสมอ


รวมทั้งดูแลบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ อาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆ โดยในกรณีของการป้องกันโรคไข้เลือดออก ถ้าหาก ประชาชน หรือชุมชนใดต้องการให้เขต ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำและยุงลาย สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล 02-5210666 ต่อ 5867 ในวัน และเวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ