เตือนสูงวัยระวัง ‘จอประสาทตาเสื่อม’

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เตือนสูงวัยระวัง 'จอประสาทตาเสื่อม' thaihealth

แฟ้มภาพ


หมอเตือนผู้สูงวัย เสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม สัญญาณเตือนตามัวลง มองเห็นภาพบิดเบี้ยว  เห็นเส้นตรงเป็นเส้นคดและการมองเห็นสีลดลง แม้รักษาไม่หายขาดแต่สามารถชะลอความเสื่อมได้


นายแพทย์ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า  จอประสาทตาเสื่อม  เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตา  ซึ่งจะเกิดเมื่อมีอายุมากขึ้น  และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลง  โรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุ  50 ปีขึ้นไป  จึงมักเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ  แต่จอประสาทตาเสื่อมอาจจะพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อย  ซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ 


อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อม คือ มองเห็นภาพบิดเบี้ยว  มองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นคด  มองไม่เห็นส่วนกลางของภาพ  การมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มมากขึ้น และการมองเห็นสีลดลง  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม คือ อายุ จะพบมากในผู้ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี พันธุกรรม โดยร้อยละ 50  ของผู้ป่วยจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมาก่อน  พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  และพบมากในผู้ที่สูบบุหรี่ โดยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 10 ปี


จอประสาทตาเสื่อมมี 2 ชนิด คือ แบบที่ 1 แบบแห้งหรือแบบเสื่อมช้า  เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด  โดยเซลล์จอประสาทตาจะค่อยๆ เสื่อมไปอย่างช้าๆ การมองเห็นจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น แบบที่ 2  แบบเปียกหรือแบบเร็ว พบร้อยละ 10-15 ของโรคจอประสาทตาเสื่อม โดยจะเกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วทันที เป็นผลจากจุดกลางรับภาพจอประสาทตาบวม และ/หรือมีเลือดออกที่จอประสาทตา


ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่สามารถหยุดหรือชะลอ เพื่อให้จอประสาทตาเสื่อมช้าที่สุด  โดยมีวิธีการรักษา ได้แก่ การฉีดยา  การใช้เลเซอร์พลังงานต่ำและสารไวแสง เลเซอร์พลังงานสูง  และหลายวิธีร่วมกัน  ซึ่งการรักษาในแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เพราะร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนตอบสนองต่างกัน  ดังนั้น  ก่อนการรักษาจักษุแพทย์  ผู้ป่วย  ญาติ ควรพูดคุยกันเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุด


รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคจอประสาทตาเสื่อมแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่สามารถป้องกันภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้โดย หมั่นตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวมีภาวะจอประสาทตาเสื่อม  งดสูบบุหรี่  เลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ผักใบเขียว และผลไม้  เป็นต้น จะสามารถป้องกันภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code